مارکوس کریمر

مدیر کل بازاریابی ۲ کمپانی معظم “Aston Martin” و “Harley Davidson”
مدیر کل برند و تبلیغات کمپانی “VERTU”
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت(MB) از دانشگاه آکسفورد و مدیریت پروژه (PM) از دانشگاه “Berkeley” کالیفرنیا
عضو هیئت مدیره “موسسه بازاریابان خبره” (CIM) و شورای مدیران ارشد بازاریابی اتحادیه اروپا (CMO)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>