لوئیس هویت استاد مدیریت دانشگاه هاروارد آمریکا و دکتری مدیریت از دانشگاه بوستون

نویسنده ۱۰ کتاب مطرح مدیریت از جمله “تحول سازمانی” و “خدمات متعالی برای مشتریان”

برنده ۳ عنوان برترین ایده کسب و کار (Best Business Idea) سال از سوی مجله معتبر “The Economy”

ریاست تیم تحقیق سازمانی و مشاور سودآوری ۴ کمپانی معظم Oracle ،IBM ، McDonald’s و Vodafone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>