مدیرکل برنامه های آموزشی شرکتی Corporate Executive Education در دانشگاه “London Business School” به مدت ۴ سال
مدیرعامل برنامه های آموزشی کوتاه مدت Executive Education و مدیرکل توسعه بین الملل دانشگاه مطرح Manchester Business School
مدیر کل برنامه ریزی عملیاتی فروشگاه های زنجیره ای “Dixons”
فارغ التحصیل ۳ مدرک کارشناسی ارشد “MBA” از دانشگاه های هاروارد و “University of Brighton” و University of London””
مدیرکل اسبق خدمات مشتری کمپانی “Burberry” در لندن

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>