جوزف شِرِن

• مدیر کل بازاریابی و خدمات مشتریان سومین کمپانی بزرگ جهان”IBM” به مدت ۲۵ سال

• استاد علوم مدیریتی دانشگاه مطرح کانادا “York University”

• نویسنده ۲ کتاب مطرح کانادا در حوزه مدیریت از جمله “ویتامین C برای سازمانی سالم” و “رهبری سازمانی”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>