ترجمه همزمان

ترجمه همزمان یا شفاهی ترکیبی از دانش، هنر و تکنیک است که نیازمند تجربه برای تکمیل آن است  مترجمین همزمان در موفقيت مراسمات بين المللي شما، نقش مهمي ايفا مي كنند

انجام ترجمه همزمان سمینارها و مراسمات و ترجمه تلفنی، برقراری تماس با شرکای علمی و تجاری شما، ترجمه به وسیله هدفون با تجهیزات

آرام يزدی زاد مترجم همزمان همايش ها، سمينارها و كارگاه های بين المللی

مترجم همزمان در حوزه کسب و کار، مدیریت، و رهبری، با سابقه بیش از ۱۰۰۰ ساعت ترجمه همزمان و همکاری با برترین اساتید دانشگاهی، سخنرانان، و مربیان بین المللی، و ترجمه همزمان برای برجسته ترین مدیران سازمانی کشور، یکی از مسلط ترین صداهای عرصه ترجمه همزمان کشور در حوزه تخصص خود است